KRASTA CITY konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts

UZMANĪBU!!!

KRASTA CITY konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 31.08. Pēc vairāku Arhitektūras konkursa pretendentu pieprasījuma ir pieņemts lēmums pagarināt konkursa norises laiku un pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 31.08.2020.
Jautājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 17.08.2020.

Informācija par konkursu

Arhitektūras Metu konkurss “KRASTA CITY“ teritorijas attīstības vīzija

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus Krasta City SIA teritorijas attīstības vīzijai un Biroju ēkas jaunbūves iecerei Krasta ielā 1A, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošiem Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz tā piedāvāto konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un biroju ēkas jaunbūves ieceres priekšlikumiem.

Continue reading “Informācija par konkursu”