Informācija par konkursu

Arhitektūras Metu konkurss “KRASTA CITY“ teritorijas attīstības vīzija

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus Krasta City SIA teritorijas attīstības vīzijai un Biroju ēkas jaunbūves iecerei Krasta ielā 1A, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošiem Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz tā piedāvāto konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un biroju ēkas jaunbūves ieceres priekšlikumiem.

Konkursa objekts:

– konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzija ar konkursa teritorijas kopējā ģenerālplāna koncepciju, norādot attīstības kārtas un arhitektoniskos risinājumus biroju ēkas jaunbūvei (vietzīme – pirmā attīstības kārta) Krasta ielā 1A, komercapbūvei ar daudzstāvu atostāvvietu Krasta ielā 1C un brīvstāvošajām jaunbūvēm (biroji/daudzfunkcionālas ēkas) Krasta ielā 1B, 1D un 3A;

– biroju ēkas jaunbūves Krasta ielā 1A ieceres risinājumi kā pirmā īstenošanas kārta.

Konkursa Rīkotājs – Krasta City SIA, www.krastacity.lv

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv/konkursi/latvijas un https://krastacity.metukonkurss.lv/ Lai saņemtu pilnu Konkursa dokumentācijas komplektu, Konkursa Ieinteresētajam dalībniekam jāreģistrējas https://krastacity.metukonkurss.lv/registracija/

Konkursa žūrija – Latvijas un Igaunijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti, pilsētplānotāji; institūciju – Rīgas pilsētas Būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Konkursa rikotāja Krasta City SIA, pārstāvji.

Kopējais Konkursa balvu fonds: 30 000.00 EUR